ایزوگام شرق 6736

شهر ایزوگام

تولید کننده انواع عایق های رطوبتی

فروش ایزوگام فروش ایزوگام
نصب ایزوگام نصب ایزوگام

  • تست

   تست

   کد : 415

  • عایق رطوبتی ایزوگام بر پایه قیر اکسیده

   عایق رطوبتی ایزوگام بر پایه قیر اکسیده

   کد : 101

  • ایزوپرایمر شرق (پرایمر آبی و بنزینی)

   ایزوپرایمر شرق (پرایمر آبی و بنزینی)

   کد : 102

  • عایق رطوبتی ایزوگام اصلاح شده با پلیمرهای پلاستیکی

   عایق رطوبتی ایزوگام اصلاح شده با پلیمرهای پلاستیکی

   کد :

  • ایزوپلیمر شرق (قیر مقاوم شده با پلیمر)

   ایزوپلیمر شرق (قیر مقاوم شده با پلیمر)

   کد :

  • ایزوپرایمر شرق (پرایمر آبی و بنزینی)

   ایزوپرایمر شرق (پرایمر آبی و بنزینی)

   کد :